Ogłoszenia o pracę

Na naszej grupie dyskusyjnej możliwe jest umieszczanie ogłoszeń o pracę przez zarejestrowanych użytkowników. Każde ogłoszenie musi składać się z:

  • nazwy stanowiska
  • nazwy firmy
  • miasta
  • krótkiego opisu stanowiska
  • kontaktu do osoby rekrutującej
  • tytułu składającego się z [Oferta pracy] + stanowisko (minimum)
  • widełek cenowych (opcjonalnie)

Ogłoszenia, które nie spełniają powyższych kryteriów będą usuwane. Wielokrotne umieszczanie ogłoszeń niezgodnych z powyższymi zasadami skutkować będzie zablokowaniem użytkownika.