Współpraca

Trójmiasto Java User Group jest organizacją niezależną, otwartą, niezwiązaną bezpośrednio z żadną firmą oraz wolną od nadmiernego marketingu. W związku z ciągłym rozwojem i próbami rozszerzania horyzontów cały czas szukamy osób i firm gotowych do współpracy.

Podstawową formą pomocy i współpracy jest wygłoszenie prelekcji. Może to zrobić praktycznie każdy, kto ma pewne doświadczenie (nie koniecznie zawodowe!) w danej technologii lub narzędziu związanym z Javą (i/lub JVM).W przypadku prelekcji organizowanych przez firmy, dopuszczalne jest maksymalnie 5 minutowe opowiedzienie o sobie i swoim programie aktualnej rekrutacji pod koniec prelekcji.

Kolejną formą spotkań, przy której często potrzebujemy pomocy są warsztaty. Warsztaty są praktycznymi spotkaniami, organizowanymi nie częściej niż raz na kwartał, w soboty. Ponieważ ta formuła spotkania jest znacznie trudniejsza w organizacji, bardzo mile widziana jest nie tylko pomoc merytoryczna lecz także fizyczna – rozstawienie stanowisk pracy, cateringu w trakcie spotkania etc.

Im bardziej nasza grupa się rozwija, tym większe są jej potrzeby. Część z tych potrzeb niestety nie da się zrealizować bez pewnej pomocy materialnej. Przykładowo do takich potrzeb zaliczają się:

  • wynajem sal na prelekcje i warsztaty
  • materiały promocyjne (rollupy, plakaty)
  • płatne konta na serwisach takich jak Eventbrite, meetup czy Parleys
  • opłacenie przyjazdu i pobytu prelegentów spoza Trójmiasta

Każda firma, która udzieli grupie materialnego wsparcia, jest od tego momentu nazywana Sponsorem, a co za tym idzie:

  • ma możliwość postawienia swojego rollupu na spotkaniach
  • jej logo widnieje na wszelkich materiałach promocyjnych i stronie internetowej grupy
  • informacja o firmie znajduje się na stronie Sponsorzy i partnerzy

Czas promocji jest uzależniony od wielkości wsparcia.

To oczywiście nie są wszystkie możliwe formy współpracy i pomocy. Jeśli masz inny pomysł – chętnie go wysłuchamy!

Wszystkie osoby i firmy zainteresowane współpracą z Trójmiasto Java User Group zapraszamy do Kontaktu!